Proeftuin

De proeftuin is een vervolg op het Smart Living promotie onderzoek van de TU Delft. In dit onderzoek staat de behoefte van gebruikers centraal. Het online platform helpt burgers om zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel in hun eigen omgeving te blijven wonen. De nadruk ligt op producten, diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn en het leggen van contact in de directe omgeving van de eindgebruiker.

Een van de speerpunten op deze sociale infrastructuur (in de vorm van een webplatform) is: verbinden. Hoe kan je online aangemoedigd worden om off line elkaar meer te ontmoeten in de eigen omgeving. Hiervoor maken we gebruik van bestaande ideeen, maar brengen die samen op een plaats waar burgers van in dit geval Rotterdam ze ook eenvoudig kunnen vinden.

Hiervoor zoeken we samenwerking met verschillende bestaande platformen voor wie we een podium vormen, zoals:

  • vrijwilligers netwerken
  • sociale en zorgkaart
  • ouderenbonden
  • gemeentes (voor initiatieven als wijkhuizen, de vraagwijzer, sport en spel in de omgeving, maar ook culturele activiteiten).
Samenwerken
Door de samenwerking tussen universiteit, bedrijfsleven en maatschappij kan het tot nieuwe innovaties komen die snel hun doorgang vinden naar de markt en de samenleving. Onderzoeksgegevens worden zoveel mogelijk publiek toegankelijk gemaakt zodat ook anderen die kunnen gebruiken om een soortgelijk platform op te starten

Het team bestaat uit bachelor en masterstudenten van de TU Delft. De gerelateerde initiatieven zijn zowel door de studenten zelf of door partners/wetenschappers ontwikkeld. Hierbij betrekken ze ook hbo’ers om zo van elkaars specialisme gebruik te maken.

Stichting Zo-Dichtbij wordt bijgestaan door KPMG in de rol van strategische sparring partner.

Partners Proeftuin: Stichting Zo-Dichtbij, Technische Universiteit Delft, Gemeente Rotterdam, VodafoneZiggo, IBM, ICTU, Medvision360, West IT, UL, Talenter, Burst en verschillende organisaties rondom ouderen en mantelzorgers

 

Het promotie onderzoek is afgerond op 28 oktober 2016, maar het onderzoek gaat verder en er wordt momenteel gewerkt aan de valorisatie van het platform. Wordt binnenkort vervolgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *