Stichting Zo-Dichtbij

Stichting Zo-Dichtbij met ANBI status is opgericht op 26 mei 2015.

De stichting stelt zich ten doel:

Het ondersteunen van burgers om zo lang en comfortabel mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Door het tot stand brengen en in stand houden van samenwerking met diverse partijen waaronder belangenorganisaties, de overheid, zorginstellingen, zorgverleners en anderen die dit zelfde doel ondersteunen.

Dit door een online platform op te zetten waar de verbinding wordt gelegd tussen overheid en burger, zowel virtueel (online) als fysiek (offline) om het proces van thuis wonen te ondersteunen en waarbij de burger samen met eventuele vrijwilligers en mantelzorgers centraal staat.

Daarnaast door het opzetten van een proeftuin (living lab) in samenwerking met de Technische Universiteit Delft en de lokale overheid, waarbij diverse organisaties zijn betrokken, met als doel:

  1. prototyping van het platform
  2. doen van onderzoek
  3. het opdoen van ervaring met het zo lang mogelijk comfortabel en zelfstandig thuis wonen van burgers.

Stichting Zo-Dichtbij wordt bijgestaan door KPMG in de rol van strategische sparring partner.

SBI code: Welzijnswerk voor ouderen

KvK nummer: 855219750

RSIN: 855219750

Beleidsplan 2015 – 2017

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *